• Thông dụng

  Động từ.

  (thường đi với thành) To change into, to turn into
  nước biến thành hơi
  water changes into steam
  vải để biến màu
  the cloth has changed its colour
  biến căm thù thành sức mạnh
  to turn hatred into strength
  biến không thành biến khó thành dễ
  to turn nothing into something, a difficult thing into an easy strength
  biến sắc mặt
  face changes colour
  To vanish, to vanish without leaving a trace
  ông tiên đã biến mất
  the fairy vanished
  số tiền biến đâu mất
  the sum of money just vanished into thin air

  Khẩu ngữ (dùng phụ sau động từ)

  Clean
  chạy biến đi
  to run clean off
  giấu biến đi
  to hide (something) clean away
  chối biến
  to flatly deny

  Danh từ

  Emergency, adverse eventuality
  đề phòng biến
  to provide for all eventualities
  bình tĩnh khi gặp biến
  to keep a cool head in all cases of emergency
  lúc thường cũng như lúc biến
  in ordinary as in extraordinary circumstances, at all events
  Variable

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X