• Thông dụng

  Danh từ

  Firm; company
  hãng buôn
  commercial firm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X