• Thông dụng

  Động từ

  To sell, to trade
  đi buôn
  to go in for trade, to be a trader
  buôn vải
  to trade in cloth
  buôn tàu buôn không bằng ăn tiện
  trading by boatfuls and raftfuls is not so profitable as stinting oneself in food and practising economy; thrift is a great revenue; parsimony is the best revenue
  bán buôn
  ��wholesale
  giá bán buôn
  ��wholesale price
  công ty bán buôn
  ��a wholesale firm
  buôn nước bọt
  ��to act as a go-between seller and buyer on a commission

  Danh từ.

  South Vietnamese mountain village
  buôn Mường
  a Muong village

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X