• Thông dụng

  Động từ

  To inhale; to inspire; to breathe; to sniff
  hít giá biểu
  to sniff the sea-wir

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X