• Thông dụng

  Brave and brawny, bold and vigorous, martial.
  Bước đi hùng dũng
  To walk with bold and vigorous steps.
  Vẻ hùng dũng
  A martial appearance.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X