• Thông dụng

  Danh từ

  Class; rank; kind; category
  hạng nhất
  first class ticket
  hạng bét
  lowest class

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X