• Thông dụng

  Tính từ

  At the bottom of the scale, least, last, lowest, worst
  hạng bét
  the lowest class
  đứng bét lớp
  to be the last in one's class
  bét cũng thu hoạch bốn tấn một hecta
  to reap at last four tons per ha
  (dùng phụ sau động từ hoặc tính từ) Utterly wrong...
  tính sai bét
  calculations are utterly wrong
  thiếu bét
  an utter shortage (omission...)
  công việc nát bét
  the job is in an utter confusion, the job is in an utter mess

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X