• Thông dụng

  Danh từ

  Corn; grain
  hạt lúa
  grain of wheat pip; seed
  hạt táo
  an apple's pip
  Drop; speck
  hạt mưa
  a drop of rain
  Bead
  chuỗi tràng hạt
  a string of bead

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X