• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  coefficient of relaxation

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  common factor
  hệ số chung lớn nhất
  highest common factor (HCF)
  common ratio

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X