• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  air cycle refrigerating machine
  hệ (thống) lạnh nén khí
  cold air-cycle refrigerating machine
  air refrigerating machine [unit
  air-cycle refrigerating machine
  hệ (thống) lạnh nén khí
  cold air-cycle refrigerating machine
  cold air refrigerating machine [unit
  cold air-cycle refrigerating machine

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X