• Thông dụng

  Danh từ

  Gas
  khí thiên nhiên
  natural gas
  Danh từ
  semon; sperm
  enough; a little; a bit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X