• Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  compressor set
  compressor system
  hệ (thống) máy nén một cấp
  single-stage compressor system
  hệ thống máy nén một cấp
  single-stage compressor system

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X