• Thông dụng

  Danh từ

  Soul; spirit; ghost
  cầu hồn
  to raise a spirit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X