• Thông dụng

  Blow (one's nose).
  Hỉ mũi vào mùi xoa
  To blow one's nose into a handkerchief.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X