• Thông dụng

  Friendly.
  Thiết lập quan hệ hữu nghị
  To establish friendly relationship.
  Hiệp ước hữu nghị
  A treaty of friendship society.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X