• Thông dụng

  Danh từ

  (hình ảnh) brothel
  bệnh hoa liễu
  venereal disease

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  genitoinfectious

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X