• Thông dụng

  Thud, whack, thwack.
  ngã đánh huỵch một cái
  To fall with a thud.
  Huỳnh huỵch (cũng nói huỵch huỵch) (láy, ý liên tiếp).
  Gậy vụt huỳnh huỵch
  Thwack, thwack, the cane went.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X