• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  indium
  print
  printing

  Thông dụng

  Động từ

  To print; to strike off
  quyển sách đang in
  the book is now printing to imprint; to grave

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X