• Thông dụng

  Danh từ

  Horn
  bóp kèo
  to blow one's horn
  Bugle; trumplet; clarion

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X