• Thông dụng

  Động từ.

  To crush with fingers, to press with one's hand
  bóp nát quả cam
  to crush an orange in one's hand
  To press, to put on, to apply
  bóp phanh
  to put on brakes
  To sound
  bóp còi ô
  to sound a car horn
  bóp chuông xe đạp
  to sound a bicycle bell

  Dệt may

  Nghĩa chuyên ngành

  wring

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  wreckage

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X