• Thông dụng

  Tính từ

  Urgent; pressing
  không kíp thì chầy
  Sooner or later

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  changeable device
  detonator
  fuse
  gang
  lighter
  relay
  shift

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X