• Thông dụng

  *

  Not; nothing; without
  anh thấy không Tôi trả lời không
  Have you seen him? My answer is no
  Empty
  tay không
  empty handed
  Bare
  chân không
  bare legs

  Danh từ

  Air
  bay lượn trên không
  to float about in the air

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  no
  not
  zero

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X