• Thông dụng

  Động từ
  to trust; to confide

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  deposit
  tài khoản thác
  Account, Deposit
  tài khoản thác
  deposit account

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X