• Thông dụng

  Evidoer ( a thief, a burglar, a spy, etc...)
  Đề phòng kẻ gian
  To guard against evildoers.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X