• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  quick-drying
  sơn khô nhanh
  quick-drying paints
  vécni khô nhanh
  quick-drying varnish

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X