• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  vernine

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  varnish
  băng vécni
  varnish-treated tape
  chất màu vécni
  stain and varnish
  dầu khoáng pha vécni
  varnish-maker's naphtha
  khoáng pha sơn vecni
  paint and varnish naphtha
  sấy vecni
  baking varnish
  sơn bóng vecni bóng
  polishing varnish
  sơn vécni
  varnish color
  sơn vécni
  varnish paint
  sơn vecni bộ ứng điện
  armature varnish
  súng phun vécni
  varnish spray gun
  vécni [[lạnh]]
  frosting varnish
  vécni atfan
  asphalt varnish
  vécni bảo vệ
  protective varnish
  vécni bảo vệ ống
  collapsible tubes varnish
  vécni bitum
  bitumen varnish
  vécni bóng nhoáng
  gloss varnish
  vécni cách âm
  soundproofing varnish
  vécni cách nhiệt
  insulating varnish
  vécni cách điện
  electric varnish
  vécni cách điện
  insulating varnish
  vécni cánh kiến
  french varnish
  vécni chì trắng
  white lead varnish
  vécni chịu axit
  acid-proof varnish
  vécni chịu được axit
  acid-proof varnish
  vécni chống gỉ
  antirusting varnish
  vécni cồn
  alcohol varnish
  vécni cồn
  alcoholic varnish
  vécni cồn
  spirit varnish
  vécni dầu
  oil varnish
  vécni dầu nhựa
  oil varnish
  vécni dầu nhựa
  oil-resin varnish
  vécni dầu thông
  turpentine varnish
  vécni dùng ngoài
  exterior varnish
  vécni hoàn thiện
  finishing varnish
  vécni in
  printing varnish
  vécni kết tinh
  crystallizing varnish
  vécni kết tinh
  frosting varnish
  vécni khô nhanh
  quick-drying varnish
  vécni khô nóng
  stoving varnish
  vécni khoang
  cavity varnish
  vécni kiểu nhúng
  dipping varnish
  vécni mau khô
  drying varnish
  vécni mau khô
  siccative varnish
  vécni màu đồng thau
  bonze varnish
  vécni mờ
  flat varnish
  vécni mờ
  matt varnish
  vécni nền
  priming varnish
  vécni nền, sơn lót
  priming varnish
  vécni nhúng
  dipping varnish
  vécni phun thành bụi
  spraying varnish
  vécni sấy nóng
  bake lit varnish
  vécni sấy nóng
  baking varnish
  vécni sơn mài
  shellac varnish
  vécni tẩm
  impregnating varnish
  vécni tẩm
  impregnation varnish
  vécni tan trong rượu
  alcoholic varnish
  vécni thải
  varnish waste
  vécni tổng hợp
  synthetic varnish
  vécni trang trí
  decorative varnish
  vécni trong
  clear varnish
  vécni trong suốt
  clear varnish
  vécni trong suốt
  transparent varnish
  vécni xeluylo
  cellulose varnish
  vécni đánh bóng
  polishing varnish
  vécni đánh gỗ
  wood varnish
  vécni đánh sàn
  floor varnish
  vécni đánh đồ gỗ
  furniture varnish
  vécni đầu lanh
  linseed varnish
  vécni đục
  matt varnish

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X