• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  standard gage
  đường sắt khổ đường chuẩn
  standard gage railroad
  standard gauge
  đường sắt khổ đường chuẩn
  standard gauge railway

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X