• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  space frame
  hệ khung không gian
  space frame system
  space framework
  spatial frame
  three-dimensional frame

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X