• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  kilogram

  Giải thích VN: Một đơn vị trọng lượng tương ứng với 1000 [[g. ]]

  Giải thích EN: A mass unit 1000 times the gram-equivalent weight.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X