• Thông dụng

  Danh từ

  Heart; soul; mind
  đau lòng
  heart-breaking
  Bowels; lap; entrails

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X