• Thông dụng

  Danh từ

  Popularity; public esteem
  được lòng dân
  to gain popularity

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X