• Thông dụng

  Động từ.

  To line (coat...),
  lót áo
  to line a coat.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  line
  padded
  sark
  penetrate
  permeable

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X