• Thông dụng

  Động từ.

  To roll; to wallow.
  lăn dưới đất
  to roll over on the ground.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X