• Thông dụng

  Sickle
  Trăng lưỡi liềm
  A crecent moon, a waning moon.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X