• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dipole antenna
  ăng ten lưỡng cực nửa sóng
  half-wave dipole antenna
  doublet antenna
  half-wave dipole
  ăng ten lưỡng cực nửa sóng
  half-wave dipole aerial
  ăng ten lưỡng cực nửa sóng
  half-wave dipole antenna

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X