• Thông dụng

  Vulcanize.
  Lưu hóa cao su
  To vulcanize rubber.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cross-link
  cross-linking
  cure
  sulfurize
  sulphurize
  vulcanization
  vulcanize

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X