• Thông dụng

  Danh từ
  (Med) gonorrhoea; blennorrhagia

  Tính từ

  Illicit; contraband
  hàng lậu thuế
  contraband goods

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X