• Thông dụng

  Động từ.

  To join; to fit.
  lắp một cái máy
  to fit a machine.

  Động từ.

  To repeat.
  nói lắp
  to stammer.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X