• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  colluvial
  sa khoáng lở tích
  colluvial placer
  đất lở tích
  colluvial soil
  colluvial deposit
  colluvium
  scree
  talus
  nón lở tích
  talus fan
  talus pile

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X