• Thông dụng

  Danh từ.

  Rank; class.
  cùng một lứa
  of the same rank

  Danh từ.

  Litter; brook; farrow.
  lứa heo
  litter of pigs.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X