• Thông dụng

  Danh từ

  End; limit; extremity
  cùng trời cuối đất
  The ends of the earth

  Tính từ

  To the extremity
  lâm vào bước đường cùng
  To be driven to extremity
  Whole; all over
  Same
  cùng một lúc
  At the same time
  cùng nhau
  together

  Trạng ngữ

  And; together with
  gái cùng trai
  Girls and boys

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X