• Thông dụng

  Danh từ.

  Mule.
  la cái
  she-mute.
  la đực
  he-mule.
  Danh từ.
  la trưởng
  a major.

  Động từ.

  To cry; to shout.
  la lớn
  to cry aloud.
  To scold; to reprimand.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X