• Thông dụng

  Danh từ.
  varmishtree; candleberry.
  hemline; turn up.

  Tính từ.

  Of mixed blood; cross-bred.
  lai
  a cross-bred cow.
  interracial

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hybrid
  hybrid (a-no)
  tow
  cad
  con
  cross
  drive
  driving
  guide
  handle
  navigate
  pilot
  row
  steer
  benefit
  interest
  profit
  reprint
  transfer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X