• Thông dụng

  Danh từ.

  Ox, cow; beef
  đàn sữa
  a herd of milch cows
  ngu như
  dull as a cow
  bún
  a dish of vermicelli and beef
  ngói
  a ridge-tile

  Động từ.

  To creep, to crawl
  rắn trong lỗ ra
  a snake crawled out of its hole
  em bảy tháng đã biết
  the baby can crawl at 7 months of age
  khoai lang khắp vườn
  the sweet potato plants creep all over the garden
  To plod, to trudge, to limp
  chiếc xe ì ạch lên dốc
  the vehicle plodded up the slope
  trời rét thế anh ta cũng đến
  it was so cold, but he trudged his way here
  càng
  under the table; incapable of standing on one's legs
  say càng
  to be under the table; to be drunk to incapability of standing on one's legs
  bị đánh càng
  to be beaten to incapacity of standing on one's legs; to be knocked in a long sprawl
  la
  to crawl and creep about (nói về đứa bé thiếu chăm sóc)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X