• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  lateritic
  vật liệu laterit
  lateritic material
  đất laterit
  lateritic soil

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X