• Thông dụng

  Động từ
  to contact ; to relate to ; to comect

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  brace
  colligate
  contact
  liên hệ nhiệt
  thermal contact
  contact (vs)
  correlate
  correlation
  nexus
  relate
  tie
  to contact

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X