• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  integrator

  Giải thích VN: Một hệ thống hoặc thiết bị tích [[hợp. ]]

  Giải thích EN: Any system or device that integrates.

  máy tích phân số
  digital integrator

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X