• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  check code
  kiểm tra lỗi
  Error Check Code (ECC)
  test code
  test specification

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X