• Thông dụng

  Danh từ.
  horse

  Danh từ.

  Code;cipher.
  điện viết bằng
  a cable in code.

  Danh từ.

  Varnish; showy appearance.
  tốt
  to have good appearance.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X