• Thông dụng

  Danh từ.

  Fat; grease.
  mỡ đặc
  set grease.

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  lath
  lathing
  mother

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  batch
  nicked
  run

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X